HET ONTWERP

 

Bouwen op Romeinse fundamenten

Aan de basis van het ontwerp van de woning ligt de vraaganalyse van het wonen. De functionele woonvraag is een woning met bed & breakfast dat flexibel gebruikt kan worden in de toekomst en in het nu. Vanuit een fascinatie van de opdrachtgever voor Romeinse bouwkunst is een analogie gezocht met de Romeinse manier van wonen. Voor het ruimtelijk ontwerp is daarom naast onderzoek naar de woonwensen van de opdrachtgever, onderzoek gedaan naar Romeinse villa’s. De Romeinse villa in stedelijke context is intern gericht. Het hart van de Romeinse villa is het atrium (of compluvium) waarop de verblijfsruimten georiënteerd zijn. De opening in het dak vangt het regenwater op en zorgt voor daglicht voor de verblijfsruimten rondom het atrium. De woning heeft een zelfstandige buitenruimte; de zogenaamde peristeel. Een mooi voorbeeld van een villa met atrium en peristeel is House of the Faun in Pompeii. De functies van House of the Faun zijn zelfstandig geordend in een ruimtelijk netwerk: verblijfsruimten rondom het atrium, facilitaire ruimten, de peristeel en de rurale tuin.

 

straat_625

 

Twee entiteiten verbonden door de aorta

Vanuit het onderzoek maken we de stap naar het ontwerp van de woning. De woning is gelegen op een hoeklocatie en heeft daarmee twee straatgevels. De massa is georiënteerd naar de hoek van het bouwvlak. De organisatie van de woning is een projectie van het moderne woonprogramma op het ruimtelijk netwerk van de Romeinse villa.

De zelfstandigheid van de functies wordt doorbroken door een central as (de Aorta) die als een doorsnede door het plan getrokken is. Alle functies liggen naast elkaar als kamers aan de aorta. Het volume bestaat door de aorta uit twee entiteiten. Het hoofdvolume is intern georiënteerd rondom het atrium. De aorta maakt één lange zichtlijn door de woning en koppelt het atrium, de peristeel en de rurale tuin. Het lange volume schermt de peristeel af van de zon en oogst tegelijkertijd de zon. Daglicht komt via het dak of kleine kijkgaten in de gevel de ruimten in. De woning krijgt rondom een schil van metselwerk. Alleen twee houten schijven ter plaatse van de aorta en de zijgevel maken hier een uitzondering op en benadrukken de structuur van het moderne woonprogramma. Het dak krijgt ruime overstekken en wordt rank uitgevoerd met een vlakke bekleding.